Nieuwe indeling vrije trainingen

Met ingang van seizoen 2024 zal een nieuwe indeling voor de vrije trainingen gehanteerd worden. Coureurs worden ingedeeld in drie groepen; klein – hobby – gevorderd. Deze indeling wordt gemaakt op basis van voorinschrijving. Iedere groep krijgt 20 minuten in het hele uur om vrij te trainen.

Met deze indeling proberen we de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken. Bovendien willen we hiermee de veiligheid van alle coureurs waarborgen wegens snelheidsverschillen.

Deze regeling is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Je dient je voor iedere vrije training aan te melden per mail: inschrijvenmcdesproeier@gmail.com. Updates over de baan kun je vinden op onze Facebookpagina.

 

 

 

Wijziging bestuursleden

Per 01-01-2024 zijn Frank Rottier en Wim de Jonge niet meer actief als bestuursleden van MC de Sproeier. De club is hen dankbaar voor de inzet de afgelopen jaren.

In hun plaats zijn Cinderella Siereveld en Natalie de Kok toegetreden als leden van het bestuur. We hopen in deze samenstelling weer veel mooie cross seizoenen tegemoet te gaan.

Met sportieve groet,

Bestuur MC de Sproeier

 

Open clubwedstrijd zaterdag 16 September

Op zaterdag 16 September hopen wij onze 3e open clubwedstrijd van het seizoen te rijden.

Aan de start komen de volgende klassen:
– 50 cc (bij voldoende deelname als aparte klasse, anders gecombineerd rijden met 65 cc. Uiteraard wel apart geklasseerd)
– 65 cc (kleine en grote wielen)
– 85 cc (kleine en grote wielen)
– Hobbyklasse (1e rijders in einduitslag van 2e Pinksteren dienen in te schrijven in een andere klasse gezien hun rondetijd)
– Veteranen
– Dames (bij minimaal 5 deelnemers apart geklasseerd)
– 125 cc
– 250 cc
– 500 cc

– Enduro klasse (op aangepast parcours / rijbewijs en kentekenbewijs verplicht te tonen op wedstrijddag)

  • Klassen kunnen samengevoegd worden naar gelang het aantal deelnemers.
    Maximaal 22 deelnemers per klasse
    Voor de hobbyklasse geldt: Indien je sneller rijdt dan de langzaamste 2 rijders uit de 125/250/500/ veteranen klasse, zal je overgeplaatst worden naar de andere klasse en kan je de volgende manche niet meer bij de hobby rijders mee rijden. Denk dus goed na welke klasse je inschrijft.

Inschrijving sluit vrijdag 15 September 19:00 uur. Inschrijven alleen via inschrijvenmcdesproeier@gmail.com onder vermelding van je naam, klasse, transpondernummer en startnummer op de motor.

Slogan Zeeuwse MX clubs

spandoek

Persbericht Zeeuwse Motorcross clubs

Februari 2015

(foto; Ronny Vanhulle)spandoek

“Zie jij geel of krijg jij geel”

Tijdens onze jaarlijkse kalendervergadering is het idee geboren dat er iets moet veranderen in de Motorcross.

Hiervoor is door de Zeeuwse Motorcrossclubs een slogan bedacht en spandoeken gemaakt, om de boodschap helder naar de motorcrossers uit te dragen. Tevens hebben we hier gezamenlijk afspraken over gemaakt.

Wat:

“Zie jij geel of krijg jij geel”

“Veilig motorcrossen begint bij jezelf, bedien je rechterhand met verstand”. Met deze slogan willen de Zeeuwse MX clubs aangeven dat er meer respect moet komen voor alles en iedereen in de motorsport en wel Respect met de hoofdletter R. Door verantwoord te rijden en met respect om te gaan met elkaar en onze sport, kan er al veel verbeterd worden.

Hoe bedoel je Respect?:

Respect voor gele vlag situaties,

Respect voor regels op en om het circuit,

Respect voor de vrijwilligers en bestuursleden,

Gebruik je gezonde verstand, Niet frauderen, en nog vele andere voorbeelden te noemen.

Waarom:

De rijders moeten ervan bewust worden dat zij de enigen zijn die ervoor kunnen zorgen dat we nog heel lang kunnen crossen op de circuits.

Er staan dagelijks vele vrijwilligers klaar voor ”onze” sport en door als rijder verantwoordelijkheid te nemen en respect te hebben, kunnen ongelukken en nare situaties worden voorkomen.

Spreek elkaar erop aan en corrigeer elkaar.

Hoe verder:

Indien er iemand de beschreven of onbeschreven gedragsregels overschrijdt zullen hier sancties op volgen. Dit kan strekken van een waarschuwing tot zelfs een terrein ontzegging.

En dan:

Indien een club sancties toepast zal dit worden door-gecommuniceerd naar de collega-clubs en deze zullen de gegeven sanctie overnemen.

Tevens wordt het voorval doorgegeven aan de KNMV/MON, BMB of betreffende liefhebbersbond.

Je zult de spandoeken op elk Zeeuws Motorcross terrein of Zeeuwse club terug vinden. Tevens wordt de actie ondersteund door de KNMV en MON. Met dit initiatief hopen we dat elke Motorcrosser bewust wordt van zijn eigen verantwoordelijkheid en respect toont, om nog heel lang  “onze” sport op een goede en veilige manier te kunnen beoefenen.

Op naar een veilig en sportief 2015 seizoen.

Namens de Zeeuwse MX clubs,

MSV de Uitlaat, MC de Sproeier, SMZ Goes, MC de Pekelinge, Stichting Finlandcircuit/Vereniging MX Point, Stichting RES.

spandoek