Wijziging bestuursleden

Per 01-01-2024 zijn Frank Rottier en Wim de Jonge niet meer actief als bestuursleden van MC de Sproeier. De club is hen dankbaar voor de inzet de afgelopen jaren.

In hun plaats zijn Cinderella Siereveld en Natalie de Kok toegetreden als leden van het bestuur. We hopen in deze samenstelling weer veel mooie cross seizoenen tegemoet te gaan.

Met sportieve groet,

Bestuur MC de Sproeier